Новини

Предстоящо Общо събрание

31.03.2017

Предстоящо Общо събрание

Уважаеми колеги, 

 

Напомняме, че УС на Сдружение  “ФИЛМАУТОР” свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на  24 април  2017г.  в салона на Дома на киното, ул. “Екзарх Йосиф” 37 от 9.00 часа  при следния дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на Отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението   през 2016г.
  2. Изслушване и приемане на доклада на Контролно-финансовата комисия за 2016г. 
  3. Приемане на бюджет на ФИЛМАУТОР за 2017г.
  4. Приемане на изменения и допълнения към Правила за разпределение на събраните от ФИЛМАУТОР възнаграждения за отстъпени за управление на сдружението авторски и продуцентски права.
  5. Избор  на   Управителен  съвет.
  6. Избор на Контролно-финансова комисия.

 

При липса на кворум  Общото събрание ще се проведе същия ден в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Ще се радваме на Вашето присъствие!

Всички новини