Новини

ФИЛМАУТОР осъди BLIZOO за нарушени авторски права върху филми

21.03.2017

ФИЛМАУТОР осъди BLIZOO за нарушени авторски права върху филми

Сдружение ФИЛМАУТОР осъди BLIZOO за нарушаване на правата на три български филма, които кабелният оператор е препредал до своите абонати, без да има правата за това. Решението е влязло в сила на 15.03.2017 г. и е първото по рода си за България.

 

Филмите „Козият рог”, „Време разделно - Заплахата” и „Време  разделно - Време на насилие”, през 2013 г. са излъчени в ефира от бТВ, като телевизията е уредила правата за този вид използване.  ФИЛМАУТОР няма никакви претенции към бТВ.

 

бТВ обаче, както редица други телевизионни програми, се разпространяват от множество кабелни и сателитни оператори, сред които и BLIZOO. Те на свой ред използват защитеното съдържание в програмата и събират приходи за него.  BLIZOO осъществява   едновременното, изцяло и в непроменен вид препредаване на филмите в програмата  бТВ чрез електронната си съобщителна мрежа. Операторът  следва да има договор за отстъпени права с организацията за колективно управление, в която авторите на филмите (или техните наследици) членуват. Доколкото такъв договор между ФИЛМАУТОР и кабелния оператор няма, BLIZOO препредава посредством кабел трите филма като част от  програмата на бТВ, в нарушение на  правата на режисьори, сценаристи и оператори.

 

Решението е от изключително значение за ФИЛМАУТОР. С него се дава категоричен отговор на въпроса, по който сдружението и препредаващите оператори спорят отдавна, а именно препредават ли се българските ефирни програми. Решенията на съдебните инстанции по същество  са изцяло в подкрепа на позицията на ФИЛМУТОР и потвърждават необходимостта от прилагане  по отношение на българските ефирни канали на същите правила при уреждане на права за препредаване на филми, включени в тях, каквито се прилагат за чуждите програми, разпростанявани в страната ни.

Всички новини