Новини

ОТ СЕДМИЦАТА: европейски и национални въпроси в сферата на защита на авторското право

17.02.2018

 Ръководителите на Международната конфедерация на авторските дружествата CISAC и на европейските организации SAA и GESAC пристигнаха в София за срещи с българските институции по повод ролята на страната ни като председател на Съвета на Европа. Разгледани бяха важните въпроси в областта на авторските права, които са на дневен ред в ЕС.

 В делегацията участваха Гади Орон, генерален директор на CISAC, Митко Чаталбашев -  регионален директор на CISAC, Сесил Деспрингер – изпълнителен директор на SAA (Организация на авторите в аудиовизията),  Вероник Деброс – генерален мениджър на GESAC (Европейската група на дружествата на композитори и автори),  както и представители на българските организации за колективно управеление на авторски права ФИЛМАУТОР и МУЗИКАУТОР.

 По време на състоялата се среща с министъра на културата Боил Банов бяха очертани актуалните  въпроси в дискусиите на Европейската комисия и Европейския парламент в областта на авторското право. Акцентира се върху ключовата роля на България, която по време на своето председателство има шанс да даде посока на европейската нормативна рамка в областта на правата, така че творците да започнат да получават справедлив дял от приходите на големите платформи, генериращи печалби от създаденото от тях авторско съдържание.

Наред с европейските теми, обсъдени бяха и някои от основните проблеми в страната ни, свързани с липсата на правоприлагане в областта на частното копиране на защитени творби или препредаването им по кабел или сателит. Г-н Гади Орон, генерален директор на CISAC, изтъкна, че авторите в България получават в пъти по-малко в сравнение с творците в държави с икономики, подобни на нашата.  Съпоставката на събираните суми за авторски права в страни като Словения, Румъния и Сърбия  ни поставят на дъното на  класацията.

Представителите на авторските дружества бяха на среща и с депутати от Комисията по  култура и медии в Народното събрание, на която освен председателят й г-н Вежди Рашидов, участие взе и г-н Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси. Дискутирана беше темата, свързана с въвеждането в българското законодателство на Директивата за колективното управление на авторските права и особеностите при нейното транспониране в нашия закон. Предстои законопроектът да бъде разгледан в правната комисия на второ четене.

Всички новини