Новини

ЖАН-МИШЕЛ ЖАР ПРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛ

08.03.2018

„Ние искаме да съдействаме и да направим Европа място, където културата  и креативността да процъфтяват. За да стане това, трябва да можем да живеем от нашите творчески продукти“. Това беше част от посланието, отправено от Жан-Мишел Жар, президент на  CISAC - Световна конфедерация за защита на авторските права, който заедно с група творци,  беше на посещение в Европейската комисия и Европейския парламент, за да връчи петицията “Make Internet Fair”, подписана от повече от 15 000 човека.

Ето какво още каза Жан-Мишел Жар:

 „Ние сме творци - нашата работа и животът ни напълно зависят от защитата на нашите права. Ние създаваме култура. Също така сме част от индустрия с oгромен икономически принос“.

„Ние искаме да съдействаме и да направим Европа място, където културата  и креативността да процъфтяват. За да стане това, трябва да можем да живеем от нашите творчески продукти. Ние изцяло зависим от нашите права.  Авторските права и правилата за тяхното прилагане са единственият път да осигурим нашето съществуване и да можем да продължаваме творческите си усилия“.

„Днес навсякъде  правата и препитанието на авторите са в критично състояние. Истината е, че нашите права не са правилно защитени в цифровия свят. Има фундаментален дефект в сърцето на нашия пейзаж: музикалния и останалите творчески сектори нарастват бързо, генерирайки огромни приходи. Те обаче не се връщат по справедлив начин към творците. 

Напротив, тези приходи са източвани от големите глобални цифрови услуги – най-вече платформите, в които потребителите качват съдържание.  Тези платформи са най-големите ползватели на нашите творби в глобален аспект. Имат най-голям брой потребители. И така, заради вратички в законодателството, те връщат малко или несъществени приходи към авторите на творби, които те разпространяват.“


„Като  автори, нашето желание е законодателството да бъде изменено и прецизирано, така че платформите, в които потребителите качват съдържание  да бъдат напълно обхванати от правилата за авторското право. Предоставящите  тези услуги следва справедливо да се договарят с творците“.

„Настоящият момент е истинска възможност за Европа. По целия свят авторите и правоносителите наблюдават Европа с голям интерес  и силни очаквания. Ефективното уреждане на проблема с „прехвърлянето на стойност“  ще покаже Европа като световен лидер при въвеждането на справедливост за творците в цифровия свят“.

 „Ние сме за технологиите, но и за справедливост. Двете вървят ръка за ръка. Ние не се противопоставяме на техническия прогрес – напротив, но искаме осъвременяване на законодателната рамка.“

„Ние искаме само ползването на нашите права да бъде справедливо заплащано".

Всички новини