Новини

„БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМИ“ В YOUTUBE

14.03.2018

ФС „Време“ по своя инициатива, с подкрепата на Министерство на културата и след постигната договореност с ИА „НФЦ“ и Артистаутор, качва  в канала „Българските филми“ в платформата YouTube множество български филми, голяма част от тях от репертоара на ФИЛМАУТОР.

ФС „Време“ няма постигнато споразумение за уреждане на авторските права на творците, представлявани от ФИЛМАУТОР.

От сдружението положихме усилия да регламентираме ползването на въпросните произведения директно чрез Google/ YouTube, каквато практика съществува по отношение на музикалния репертоар, достъпен чрез платформата. За съжаление, оказа се, че за аудиовизуалната продукция няма разработена подобна схема, поради което следва да пристъпим към договаряне с местната организация, която предоставя достъп до съответните филми.

По принцип идеята да се създаде един канал, в който да се съсредоточи националното филмово богатство и да бъдат достъпни за зрителите произведения, които няма как иначе да бъдат гледани, заслужава подкрепа. Още повече, ако филмите са качени съгласно регламентите на Google/ YouTube, ще се стигне до изчистване на платформата от всички незаконни  канали, в които същите заглавия или част от тях са на разположение. Не на последно място, създаването на подобен канал ще носи и приходи за правоносителите на филмите, които са там и представляват интерес за зрителите.

Всичко това обаче следва да става при строго съблюдаване на правилата на ЗАПСП. В тази връзка и по решение на УС сме поискали спиране на канала до постигане на споразумение за разрешаване на ползванетo на защитени произведения от репертоара на сдружението по описания начин.

ФИЛМАУТОР, по силата на договорите за членство на авторите, е упълномощен да дава разрешение и да договаря възнаграждения за конкретния вид ползване. Предстоят преговори по основни параметри на бъдещото споразумение. Разбира се, съществува  възможност всеки правоносител, в случай че не желае негово произведение да присъства в канала, да информира сдружението за това и неговата воля да бъде съобразена.

ФИЛМАУТОР  ще продължи да Ви информира за развитието по казуса.

Всички новини