Новини

ГОДИШНА СРЕЩА НА CISAC - ПРЕПРЕДАВАНЕ

10.04.2018

 България бе в центъра на дискусиите на годишната среща на Европейския комитет на Международната конфедерация на дружеставата на автори и композитори (CISAC), представляващ сдружения на автори от всички европейски държави, състояла се на 4 и 5 Април 2018г. в Белград.

 Комитетът отново прикани правителството и по-специално Министерство на културата спешно да предприеме всички необходими мерки за ефективно изпълнение на исканията на авторите на аудиовизуални произведения да получават възнаграждения, каквито са гарантирани от международните конвенции, законодателството на ЕС и българския Закон за авторското право и сродните му права.

Очаквайте повече информация за разглежданите теми!

КАКВО Е КАБЕЛНО ПРЕПРЕДАВАНЕ?

КАБЕЛНО ПРЕПРЕДАВАНЕ - РЕЗОЛЮЦИЯ

Всички новини