Новини

„БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМИ“ В YOUTUBE - 2

13.04.2018

Във връзка с провежданите преговори от страна на ФИЛМАУТОР  по изясняване и уреждане на авторските права за филмите, качени в канала „Българските филми“ в YouTube, Ви информираме, че все още нямаме постигнато споразумение. Както вече сме поискали, съдържанието с неуредени права ще бъде временно свалено от канала, до разрешаване на въпроса.

ФИЛМАУТОР  се опитва да изясни детайлно функциониращите механизми на отстъпване на права от страна на различните категории правоносители и да постигне максимално изчистване на взаимоотношенията между всички засегнати субекти, съобразно техните права и съответни ангажименти по поддържане и менажиране на канала.

Нашата цел е в най-пълна степен да бъдат гарантирани правата на представляваните от сдружението автори, като проучваме различните възможности за монетаризиране на ползваното съдържание. Все още не ни е предоставена от страна на инициаторите на канала точна информация по отношение на приходите за правоносители, които биха могли да се генерират от него. При подобен тип канали единствено платформата решава как и къде да позиционира реклами, а потребителите не плащат нищо за осъществявания от тях достъп до защитена от авторски права продукция.

От друга страна, за ФИЛМАУТОР е изключително важно да се държи сметка доколко подобно свободно предоставяне на достъп до цялото българско филмово наследство ще се отрази върху интереса на различните категории ползватели към него. Според нас е необходим сериозен анализ на плюсовете и минусите от реализирането на инициативата.

Отчитайки казаното, все още водим разговори с цел максимално уточняване на всички детайли с оглед вземане на информирано и целесъобразно решение.

На финала отново обръщаме внимание, че ФИЛМАУТОР се грижи в най-пълна степен да защити правата  на авторите, включително отчитайки интересите на българското кино като цяло. В тази връзка препоръчваме на членовете ни да се обръщат към ФИЛМАУТОР, в случай че бъдат сезирани с предложения за индивидуални договорености по отношение на канала.

„БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМИ“ В YOUTUBE - 1

Всички новини