Новини

Публично обсъждане на бъдещето на авторските права в Европа - Вашият глас има значение

13.02.2014

Публично обсъждане на бъдещето на авторските права в Европа -   Вашият глас има значение

Европейската комисия провежда публично обсъждане (консултация) за бъдещето на авторското право в Европа.  Поканени са всички заинтересовани страни, включително творците, за да споделят своето мнение  за съществуващите правила в областта на правата и дали те трябва да бъдат променени, за да отговорят на предизвикателствата на дигиталния свят. Първият етап в този процес е публикуването на въпросник, който всеки заинтересуван може да попълни и подаде онлайн до 5 март и отговорите му ще бъдат взети предвид. 

Заключенията на Комисията, направени на база резултатите от консултацията, ще формират бъдещата европейска политика в областта на правата. В тази връзка Вашето мнение ще окаже влияние – колкото повече становища на представители на творческата общност получи Комисията, толкова по-защитени ще бъдат нашите интереси.

На този линк http://www.creatorsforeurope.eu/en/questionnaire ще откриете опростена версия на въпросника, създадена от Creators for Europe. 

Можете да отговорите на толкова въпроси, колкото решите, дори и само на един.

Отговорите трябва да бъдат подадени до 5 март 2014г.

Всички новини