Новини

Ходим ли на кино и какво гледаме?

17.02.2014

Ходим ли на кино и какво гледаме?

По повод 64-я Международен филмов фестивал в Берлин  Европейската аудиовизуална обсерватория съобщи за първи път оценките си относно изследване на посещаемостта  в кината в Европа за 2013г. Обобщеният резултат показва спад в посещенията с 4.1% или с 39 милиона по-малко продадени билети в сравнение с 2012г., когато са отчетени 947 милиона.

Повече от 2/3 от Европейските пазари отбелязват понижение и само в 8 от 26 държави-членки има нарастване на броя на зрителите. Тази тенденция е характерна за по-големите пазари като Испания, Франция и Германия, докато в държавите от Централна и Източна Европа посоката е обратна, а именно ръст в продажбата на билети, като начело на тази класация е България (+16.7%).

Що се отнася до дела национална продукция за съответните държави, този процент нараства  в 13 и намалява в 10 страни. Частта американската продуция се повишава в 11 от 13 държави от 63%  на 68%.  Независимо от спада в последните години, Франция остава държавата с най-висок дял на прожекции на  местна продукция (около 33%), следвана от Италия (31%), Дания (30%)  и Германия(26%). За България този процент е едва 0.6%. Извън ЕС Турция остава водещият пазар, в който  местната продукция заема дял от 58% от посещенията.

За повече информация:
http://www.obs.coe.int/documents/205595/3477362/PR_Berlin_2014_EN.pdf/86a37423-7c60-406b-b172-0a0186481f77.

Всички новини