Новини

От 04.03.2014г. ФИЛМАУТОР ще дава справки за използвани произведения в програмите на БНТ за четвърто тримесечие на 2013г.

21.02.2014

От 04.03.2014г. ФИЛМАУТОР ще дава справки за използвани произведения в програмите на БНТ за четвърто тримесечие на 2013г.

Уважаеми автори,

днес /21.02.2014г./ администрацията на ФИЛМАУТОР  започна да обработва информацията за четвърто тримесечие на 2013г.  По тази причина през следващата седмица няма да можем да правим справки и да изплащаме.

За издаване на служебна бележка за доходи за 2013г., моля да се обаждате един ден предварително.

От 04.03.2014г. ще разполагаме с данни за използваните произведения в програмите на БНТ за последните месеци на 2013г.

Относно изплащането на дължимите към авторите възнаграждения, от страна на националната телевизия към момента няма постъпили суми.

Всички новини