Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ съгласно §24, ал. 2 от ПРЗ към ЗАПСП

УВЕДОМЛЕНИЕ съгласно §24, ал. 2 от ПРЗ към ЗАПСП

15.06.2018

Уважаеми автори, Във връзка с приетите изменения в ЗАПСП, в сила от месец Април 2018, съгласно §24, ал. 2 от ПРЗ към ЗАПСП сме задължени да Ви информираме за правата Ви по чл. 94а1, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗАПСП. Тези текстове са нови, приети с последните изменения на закона. Запознайте се с тях. Брошурата е само за информация и не се налага да предприемате някакви действия в тази връзка. още
ФИЛМАУТОР ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018Г.!!!
Предстоящо общо събрание на ФИЛМАУТОР