Новини

Приключи общото годишно събрание на ФИЛМАУТОР

30.05.2018

На 30 май /сряда/ се проведе общото отчетно събрание на Сдружение ФИЛМАУТОР. Приети бяха всички предложени документи:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2017г.;

2. Доклад на Контролно-финансовата комисия за 2017г.;

3. Бюджет на ФИЛМАУТОР за 2018г.;

4. Изменения и допълнения в Устава на сдружение ФИЛМАУТОР;

5. Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на сдружение ФИЛМАУТОР;

6. Изменения и допълнения към Правила за разпределение на събраните от ФИЛМАУТОР възнаграждения за отстъпени за управление на сдружението авторски и продуцентски права.

В най-кратки срокове ще Ви предоставим на сайта на ФИЛМАУТОР актуализираните, с приетите в тях изменения, нормативни документи на сдружението.

Всички новини