Новини

ВАЖНО!!! ДОГОВОРИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК

29.06.2018

ВАЖНО!!! ДОГОВОРИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК

Уважаеми членове на ФИЛМАУТОР,

Съгласно чл.37, ал.2 от ЗАПСП максимално допустимият срок за отстъпването на авторски  права върху аудиовизуални произведения  е десет години.  В този смисъл, една съществена част от договорите между автори и продуценти, сключени за филми, създадени след 1993г., са изтекли.

Ако Вие сте автор  на филм и страна по такъв договор с продуцент, чийто срок на действие  е изтекъл, имате две възможности:

  1. Вие можете да предоговорите отстъпването на права, като отново сключите договор с продуцента, за нов период на действие. Ако изберете този вариант, най-добре е  да се обърнете към екипа на ФИЛМАУТОР,  за да получите правна консултация с цел договаряне на най-благоприятните за Вас условия за бъдещото ползване на Вашия филм.
  2. Втората възможност е да не сключвате договор с продуцента си и да оставите Вашите права за управление във ФИЛМАУТОР. Ако изберете тази опция, моля да ни информирате, като подадете до нас заявление, което ще откриете тук. Ако Вашите права останат в сдружението, в бъдеще, за да бъде ползван Вашият филм, всеки ползвател следва да сключи от една страна договор с  ФИЛМАУТОР,  за да уреди авторските права и от друга – с продуцента, за да уреди останалите категории.

Ефективният и работещ модел изисква тримата автори на даден филм – режисьор, сценарист и оператор – да изберат еднакъв вариант за управление на техните права.

Забележка: ако сте автор на филм и страна по договор с продуцент, с изтекъл срок на действие,  но не сте член на ФИЛМАУТОР,  за да се приложи вариантът по т.2 по-горе, първо следва да станете член на сдружението.

Всички новини