Новини

ЖАЛБА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: когато в Европа колективното управление на авторски права при препредаване е задължително, а в България – не

16.11.2020

На 13 ноември ФИЛМАУТОР подаде жалба до Европейската комисия за нарушаване на европейското законодателство в частта, свързана с колективното управление на авторски и продуцентски права върху аудиовизуални произведения.

Сдружението от години се опитва да уреди правата върху филмите, включени в телевизионните програми и разпространявани от българските кабелни и сателитни оператори. Касае се за български, европейски и американски продукции. Съгласно разпоредбите на Директива 93/83 тези права могат да бъдат договаряни само чрез организация за колективно управление на права. Това правило обаче в България не се прилага – платформите продължават да осъществят своя бизнес, който се базира изцяло на предлаганото съдържание, без да отделят дял от приходите си за създателите на филмовите продукции.

Поредният кръг от преговори между ФИЛМАУТОР и БАККО за тарифа, която да определи размера на дължимото възнаграждение завърши в края на 2019г. без споразумение. Последвалата комисия, сформирана по искане на ФИЛМАУТОР през 2020г. от министъра на културата, също приключи без разрешаване на проблема. Така сдружението изчерпва всички законови механизми за одобряване на тарифа, без да има резултат. От друга страна пък операторите имат удобното извинение, че не е определена цена, по която да плащат - независимо че по време на преговори законът изисква да се прилага предишната съществуваща в организацията тарифа.

Предложението за тарифа на ФИЛМАУТОР е изработено след провеждане на икономически анализ и проучване на практиките в държави от ЕС със сходно икономическо положение, при отчитане на особеностите на местния пазар и адаптиране на база обективни критерии като паритет на покупателна способност, брутен вътрешен продукт и др.

Виктор Божинов, председател на УС: „Време е да се сложи край на спекулациите, че няма определена цена, по която операторите да плащат. Опасенията, че претенциите на ФИЛМАУТОР ще доведат до изкривяване на пазара, са ирелевантни – всъщност пазарът е изкривен от години и толерирането на липсата на решение за филмовите творци води до задълбочаване на тези проблеми“.

България е единствената страна, в която правата на автори и продуценти на филми не се събират изобщо – междувременно сродното на ФИЛМАУТОР дружество в Полша е събрало за 2019г. за авторите на препредаваните филми повече от 5 млн. евро. Подобна е сумата, събрана и от Румънската организация. Доколкото проблемът засяга не само българските творци, цялата международна авторскоправна общественост е информирана за казуса в страната ни и подкрепя ФИЛМАУТОР, като многократно са изпращани писма и са провеждани срещи с българските власти.

Част от проблема е, че компетентният национален орган – Министерство на културата – също като операторите не счита за необходимо да изисква прилагането на правилото за колективно управление на права при препредаване, което в ЕС е въведено през 1993г. и е препотвърдено с директива от 2019г. Фризьорските салони, оказва се, са далеч по-приоритетен за контролиране сегмент от пазара на разпространение на телевизионни програми. Въпреки че по данни на КРС приходите от платена телевизия за 2019г. са в размер над 391 млн. лв. Независимо от разпоредбите на европейското законодателство за задължително уреждане на правата на филмовите творци при препредаване чрез колективно управление, у нас се оказва допустимо топката да се прехвърля между създателите на телевизионни програми и разпространяващите ги платформи, без изобщо да има каквато и да е санкция с оглед спазването на закона.

За да не продължава този порочен кръг на безкрайни преговори, по време на които авторското съдържание се ползва безплатно, ФИЛМАУТОР търси защита пред Европейската комисия във връзка с несъответствията на българския Закон за авторското право и сродните му права с европейските норми в областта и липсата на правоприлагане. В същото време, ние очакваме компетентният орган в лицето на Министерство на културата да предприеме действия, преди да се стига до налагане на санкции спрямо държавата.

Всички новини