Новини

БНТ продължава да бави плащането на сумите за първо тримесечие на 2012г.

31.05.2012

БНТ продължава да бави плащането на сумите за първо тримесечие на 2012г.

Уважаеми автори,

От 04.06.2012г. ще разполагаме със справки за използвани произведения в програмите на БНТ за периода януари-март 2012г.

Относно изплащането на авторските възнаграждения от страна на БНТ ситуацията е следната:

-         за 1во тримесечие на 2012г.:       все още не е преведена дължимата сума;

-         за 4то тримесечие на 2011г.:       едва на 19.05.2012г. БНТ е превела на ФИЛМАУТОР 18% от дължимата сума.  Въпреки това, още на  15.02.2012г. ФИЛМАУТОР започна авансово плащане към авторите и към момента 77% от сумата за тримесечието е изплатена.

Междувременно ФИЛМАУТОР изпрати няколко писма до ръководството на БНТ с покана да пристъпят към изпълнение на своето задължение. УС на ФИЛМАУТОР многократно настоява за среща, на която да бъде обсъден въпроса със забавянето на сумите за авторски възнаграждения, както и да се потърси решение в полза на авторите, преди сдружението  да се възползва от законовите механизми, с които разполага.

За съжаление от страна на националната телевизия все още няма никакъв отговор.

Разчитаме да проявите разбиране към усилията ни и на Вашето съдействие.

Забележка: Публикуваната по-горе информация е единствената достоверна и всякакви други сведения, включително подавани от БНТ, не отговарят на обективната истината.

Всички новини