Новини

От 11 юни ФИЛМАУТОР започна да изплаща възнаграждения за използвани през 2011г. части от аудиовизуални произведения

08.06.2012

От 11 юни ФИЛМАУТОР започна да изплаща възнаграждения за използвани през 2011г. части от аудиовизуални произведения

Уважаеми автори,

От 11.06.2012г. ФИЛМАУТОР започна да изплаща авторски възнаграждения за използвани части от аудиовизуални произведения в програмите на БНТ през 2011г. 

Относно изплащането на авторските възнаграждения за използвани произведения в програмите на националната телевизия за периода януари - март (1во тримесечие на 2012г.) от страна на БНТ все още не е преведена дължимата сума.

Всички новини