Новини

В четвъртък и петък София е домакин на международна среща на сдруженията, управляващи авторски права в областта на аудиовизията

07.11.2023

В четвъртък и петък  София е домакин на международна среща на сдруженията, управляващи авторски права в областта на аудиовизията

В момента родните автори са в очакване да се предприемат ефикасни мерки в защита на правата на българските и чуждестранни правоносители 

На  9 и  10 ноември българската организация Филмаутор ще бъде домакин на годишната среща на сдруженията, управляващи авторски права в областта на аудиовизията, обединени в Международна конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC). Изборът на мястото на срещата не е случаен – страната ни е с ниска степен на правоприлагане в областта на авторските права в аудиовизията. България е единствената в ЕС, в която за филмовите творци не се плащат възнаграждения за препредаване. Тази среща ще се проведе в момент, когато родните автори  са в очакване  да се предприемат ефикасни мерки в защита на правата на българските и чуждестранни правоносители. Въвеждането в българския закон на директивите 2019/789 и 2019/790 е исторически шанс за балансиране на правилата, свързани с авторски и сродни права.

Основните причини България да бъде на дъното на класациите за събрани авторски възнаграждения за филми и сериали са законовата рамка и  слабото правоприлагане.  Необходими са ефективни механизми, които практически да реализират провъзгласените в европейските директиви права. Дали правилата функционират в България е  важно за всички автори по света. Ето защо домакинството на Филмаутор за годишната среща на CISAC за нас е израз на подкрепа от страна на международната авторско правна общественост за нашите усилия да подобрим средата, в която се създават и ползват аудиовизуални творби“, коментира предстоящата среща Мария Палаурова, изпълнителен директор на Филмаутор.

На срещата на CISAC освен регионалните проблеми, предстои делегатите да обсъдят теми, които засягат целия сектор - изкуствения интелект в аудиовизията,  пазарните тенденции при разпространение на филмите чрез AVoD и TVoD, ролята на колективното управление при копродукциите и други.

Предстои  представители на Филмаутор заедно с Митко Чаталбашев, регионален директор за Европа на CISAC  и  Сесил Деспрингр, генерален секретар на SAA (Асоциацията на сдруженията в областта на аудиовизията) да се срещнат с предателя на Комисията по култура и медии в НС Тома Биков. Предвижда се те да обсъдят предстоящото приемане от НС на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, който беше внесен от МС и приет от НС на първо четене; както и да засегнат други основни въпроси, свързани с повишаване нивото на закрила на правоносителите.

По-рано през септември единствената у нас организация за колективно управление на права в аудиовизията Филмаутор в отворено писмо до НС и Министерството на културата изрази несъгласие със законопроекта, като изтъкна, че той не защитава интереса на правоносителите, а ги ощетява и засилва съществуващия дисбаланс в отношенията. От Филмаутор очакват законопроектът да  бъде коригиран в посока възприемане на добрите европейски практики, за да бъдат гарантирани правата на творците и за постигане на правна сигурност за всички участници в процеса по създаване и ползване на авторско съдържание, каквато е и целта на директивите.

Междувременно според доклада за 2023г. на CISAC (Международна конфедерация на дружествата на автори и композитори), публикуван миналата седмица, стана ясно, че събраните авторски възнаграждения в света са нараснали с рекордните 26,7% и през 2022 г. достигат до 12,1 милиарда евро. Според доклада, събраните възнаграждения за автори в областта на аудиовизията в световен мащаб, са се увеличили с +11.0%, като възлизат на 646 млн. евро през 2022 – най-високо постижение в този репертоар за всички времена. За съжаление страната ни няма принос за тези резултати. 

Всички новини