Новини

БНТ мълчаливо отказва среща с ФИЛМАУТОР!!!

21.06.2012

БНТ мълчаливо отказва среща с ФИЛМАУТОР!!!

Уважаеми автори,

 

ФИЛМАУТОР изпрати няколко писма до ръководството на БНТ с покана да пристъпят към изплащане на авторските възнаграждения за използвани произведения за периода януари - март 2012г. УС на ФИЛМАУТОР многократно настоява за среща, на която да бъде обсъден въпроса със забавянето на сумите, както и да се потърси решение в полза на авторите, преди сдружението  да се възползва от законовите механизми, с които разполага.

За съжаление от страна на националната телевизия все още няма никакъв отговор. Все още не е и преведена дължимата сума.

За повече информация относно предприетите от ФИЛМАУТОР действия можете да се запознаете със съдържанието на изпратената до БНТ кореспонденция тук:

BNT_pismo_OS.rar

BNT_pismo_zabavqne_1.jpg

BNT_pismo_zabavqne_2.jpg

BNT_pismo_zabavqne_3.jpg

BNT_pismo_zabavqne_4.jpg

Всички новини