Новини

ЛЕТЕН ГРАФИК НА ФИЛМАУТОР!

ЛЕТЕН ГРАФИК НА ФИЛМАУТОР!

01.08.2018

В периода 01.08. - 10.09.2018г. ще бъде преустановено изплащането на авторски възнаграждения от Сдружение ФИЛМАУТОР, поради годишен летен отпуск и обработка на информацията за използвани произведения в програмите на БНТ за 2-ро тримесечие на 2018г. Изплащането на авторски възнаграждения за минал период, както и предоставянето на справки за периода април - юни 2018г. ще бъде подновено през м. септември. още
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
ПОДКРЕПЕТЕ задължителното справедливо възнаграждение за творците!!!
ВАЖНО!!! ДОГОВОРИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК