Ползватели

Тарифи за използване на произведенията от репертоара на сдружение ФИЛМАУТОР

 

ТАРИФА NO.1 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР (ЧЛ.18, АЛ.2, Т.1 и 2 от ЗАПСП)

 

ТАРИФА NО.2 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНO ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПРОЖЕКЦИЯ) НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР (ЧЛ.18, АЛ.2, Т.3 от ЗАПСП)

 

ТАРИФА NO.3 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ПРИ ИЗЛЪЧВАНЕ ПО БЕЗЖИЧЕН ПЪТ И ПРЕДАВАНЕ ПО КАБЕЛ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР (ЧЛ.18, АЛ.2, Т. 4 и 5 от ЗАПСП)

 

ТАРИФА NO.5 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ПРЕДЛАГАНЕ НА ДОСТЪП ПО БЕЗЖИЧЕН ПЪТ ИЛИ ЧРЕЗ КАБЕЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ INTERNET) ДО ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР НА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ЛИЦА ПО НАЧИН, ПОЗВОЛЯВАЩ ТОЗИ ДОСТЪП ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕН ОТ МЯСТО И ПО ВРЕМЕ, ИНДИВИДУАЛНО ИЗБРАНИ ОТ ВСЕКИ ОТ ТЯХ (ЧЛ.18, АЛ.2, Т.10 от ЗАПСП)

 

ТАРИФА NO.6 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА КАДРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ЧЛ.18, АЛ.2, Т.8 от ЗАПСП)