Новини

Има опасност да бъдат спрени възнагражденията от чужбина за българските филмови творци, ако системата у нас не заработи

10.11.2023

Има опасност да бъдат спрени възнагражденията от чужбина за българските филмови творци, ако системата у нас не заработи

Резолюция в подкрепа на Филмаутор и българските автори беше гласувана от международната аудиовизуална общност

 

10 ноември 2023, София

Реципрочност на възнагражденията поиска Юрг Рущи, директор на швейцарското дружество SSA и на аудиовизуалната група в CISAC, по време на срещата между депутати от Комисията по култура и медии на НС и представители на международни организации за управление на авторски права. Той предупреди за опасност да бъдат спрени възнагражденията от някои държави за българските филмови творци, ако системата на заплащане на права в областта на аудиовизията у нас не заработи.

На  9 и  10 ноември българската организация Филмаутор беше домакин на годишната среща на сдруженията, управляващи авторски права в областта на аудиовизията, обединени в Международна конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC).

                      

В рамките на международната конференция Филмаутор заедно с Митко Чаталбашев, регионален директор за Европа на CISAC, Сесил Деспрингр, генерален секретар на SAA (Асоциацията на сдруженията в областта на аудиовизията) и Юрг Рущи, директор на аудиовизуалната група в CISAC се срещнаха с Тома Биков, председател на Комисията по култура и медии в НС. На срещата още присъстваха  Виктор Божинов, председател на УС на Филмаутор, Мария Палаурова, изпълнителен директор на Филмаутор, зам.председателят на комисията Стоян Михалев и членовете Димитър Николов и Иван Ченчев.

Недостойно е да бъдат ощетявани българските творци“, заяви Тома Биков. Той увери представителите на организациите, че творците са в центъра на предстоящите промени в закона за авторските права. Той изрази ангажираност първо да бъдат транспонирани двете европейски директиви, след което да бъде отворена широка дискусия по други въпроси в тази област.

 „Едва ли има друго дружество в CISAC, по-специално в Европа, което да не събира възнаграждения за кабелно препредаване. Липсва рационално обяснение защо тази ситуация продължава в България вече толкова години. Много е важно на законодателно ниво да се изчистят всякакви съмнения, които позволяват на някои недобросъвестни ползватели да спекулират с неясни законови текстове“, каза Митко Чаталбашев, регионален директор за Европа на CISAC.

Асоциацията на аудиовизуалните автори подкрепя усилията на Филмаутор за успешно въвеждане на директивите от 2019 г. България е за съжаление една от последните държави в ЕС, която не защитава достатъчно правата на сценаристите и режисьорите. В повечето европейски страни, в съответствие с ЕС законодателство, аудиовизуалните автори получават възнаграждения за препредаване на техните произведения, платени от операторите на съответните местни организации за колективно управление на права. Това е европейският стандарт, който трябва да се прилага и в България“, каза на срещата Сесил Деспрингр, генерален секретар на SAA (Асоциацията на сдруженията в областта на аудиовизията).

По време на срещата на депутатите беше връчена резолюция в подкрепа на Филмаутор и българските творци за постигане на по-ефективна защита на техните права, гласувана на двудневната среща в София от Комитета по аудиовизуални,  драматични и визуални изкуства, който представлява творци и автори от целия свят. С тази резолюция международните делегати приканват Народното събрание да се възползва от процеса на имплементиране на европейските директиви в областта на авторското право.

Изключително важно е Законът за авторското право и сродните му права:

  • да предвижда задължително колективно управление на права при препредаване като правило, а не като изключение, както се случва днес в България;
  • да изисква две отделни разрешения - за телевизията и за разпространителя на сигнал при случаите на предаване на програми чрез пряко въвеждане, както и задължително колективно управление на права;
  • да въвежда неотменимо право на възнаграждение за авторите на аудиовизия, което се управлява по колективен път, за да бъдат гарантирани възнаграждения от ползвателите.
Всички новини