ФИЛМАУТОР Е БЪЛГАРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОЛЕКТИВНO УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА ВЪРХУ АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

ФИЛМАУТОР Е СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА.

ФИЛМАУТОР Е РЕГИСТРИРАНО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА В РЕГИСТЪРА НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА ПО ЧЛ.40 ОТ ЗАПСП - УДОСТОВЕРЕНИЕ №26-00-055/27.10.2011Г.

Във ФИЛМАУТОР членуват повече от 1500 режисьори, сценаристи, оператори, художник-постановчици, аниматори и продуценти на аудиовизуални произведения.

ФИЛМАУТОР е член на CISAC - Международната конфедерация на дружествата на автори и композитори и на SAA - асоциацията на европейските организации за колективно управление, представляващи  автори на аудиовизуални произведения. 

ФИЛМАУТОР има договори за взаимно представителство с 28 сродни организации за колективно управление на права от целия свят!

стани член

 

 

Справка за възнаграждения от авторски и сродни права

Ако желаете справка за възнаграждения от авторски и сродни права, моля, въведете Вашия имейл. В най-кратки срокове наш служител ще се свърже с Вас.

Изпращане