Документи

ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ

ТАРИФИ

 
 
 
 
 
   

Договори за разрешаване използването на произведения от репертоара на  ФИЛМАУТОР

Всеки, който се интересува от процедурата по уреждане на авторски права, може да изпрати запитване, съдържащо заглавие на произведение и начин на ползването му и ще получи индивидуален договор.