Новини

Парламентът прие промените в Закона за авторското право и сродните му права

24.11.2023

Парламентът прие промените в Закона за авторското право и сродните му права
Вчера, 23.11.2023г., Народното събрание прие на второ четене ЗИД на ЗАПСП, който възприема двете европейски директиви 2019/789 и 2019/790.  България и Полша са последните две държави в ЕС, които не са ги транспонирали в националното си законодателство. Законът е резултат от почти тригодишна работа.

Екипът на ФИЛМАУТОР, заедно с колегите от останалите български организации за колективно управление на права, при безрезервна подкрепа на международните организации, в които членуваме -  CISAC и SAA, докрай защитавахме интересите на творците в областта на аудиовизията. Намираме, че приетият закон е далеч по- балансиран и адекватен от внесения от МС законопроект и в съответствие с добрите европейски практики.  

Разбира се, има още въпроси, които следва да бъдат разрешени и сме в очакване в най-кратки срокове те да бъдат поставени на масата, в съответствие с поетите от страна на МК и на  депутатите от ККМ ангажименти.

"Чрез приетите изменения ще бъде възстановен балансът на отношенията и правоносителите ще могат да отстояват своите права по-успешно. Високата степен на защита на авторските права е белег на цивилизованост в една държава" каза Мария Палаурова-Чолакова, изпълнителен директор на ФИЛМАУТОР и допълни: "Успяхме да предотвратим въвеждането на конструкции, които ни отдалечават от европейските правила. Радваме се, че народните представители показаха разбиране за значението на творчеството и на творците за културните процеси в обществото. Сега предстои работа по прилагането на приетите норми".
 
Постигнахме:
  • Отстраняване на противоречивите правила при препредаване, ясно и без вратички разписване на задължително колективно управление на права и задължително изплащане на възнаграждения от препредаващите предприятия.
  • Ясно разписване на националното препредаване, касаещо българските ефирни програми, което беше основен досегашен спор и препъни камък в преговорите. Всички български ефирни програми се препредават и мрежите следва да плащат за филмите в тях.
  • Възможно най-благоприятен режим за правоносителите за предаване на програми чрез пряко въвеждане. Всички български неефирни програми се предават чрез пряко въвеждане и мрежите следва да плащат  за филмите в тях.  Досега тези възнаграждения на теория се дължаха от телевизиите, но не се изплащаха на практика, защото се считаше, че са част от еднократното първоначално възнаграждение, получено при създаване на филмите.
  • Потвърди се правото на справедливо възнаграждение от всяко ползване, като се въведе механизъм за корекция на договореното, ако то се окаже несъразмерно малко в сравнение с приходите, които филма генерира.
  • Създаде се възможност за браншово колективно договаряне за изграждане на правила относно предявяване на правото на авторите за подходящо, допълнително и справедливо възнаграждение, когато първоначално договореното възнаграждение се окаже несъразмерно ниско.
Отпадна правилото за 10-годишния срок на договаряне при отстъпването на права, което беше силно подкрепено и от музикалните, и от филмовите продуценти. Това обстоятелство следва да бъде отчитано от всички автори при сключване на бъдещите им договори. Като компенсационен механизъм се опитахме да отвоюваме гарантирано, неотменимо право на възнаграждение за всяко ползване, но успяхме само в сферата на препредаването и прякото въвеждане на телевизионни програми. За излъчване и онлайн ползване ще се борим на следващия етап.

Най-важното, което остава да се свършим – проблеми, извън обхвата на въвежданите директиви:
  • да се поправи процедурата за одобряване на тарифи при колективното управление, която да бъде ефективна и да води до краен резултат.
  • да се въведе право на възнаграждение за авторите, което да не може да бъде заобикаляно от ползвателите по силата на еднократното първоначално плащане и да се изолират възможностите правоносителите неоснователно да бъдат лишавани от справедливи възнаграждения по линията на договори за поръчка, като практиката да се сключват такива споразумения да се ограничи за случаите, в които е оправдано.
  • да се коригират правилата за частното копиране с цел да заработи компенсационния механизъм за творците, чиито произведения се записват свободно.
Благодарим на всички творци за подкрепата, на колегите от  филмовите асоциации и сдружения, както и на екипите от другите организации за колективно управление на права.

Вървим достатъчно дълго. Знаем къде искаме да стигнем.


Всички новини