Документи

За автори и продуценти

 

За ползватели

  

  

Вътрешни документи

Устав        

Правилник 

Договори за членство:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифи

ТАРИФА NO.1  ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР, одобрена със заповед № РД09-106/30.03.2012г. от Министъра на културата

ТАРИФА NО.2 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНO ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПРОЖЕКЦИЯ) НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР, одобрена със заповед № РД09-136/14.03.2016г. от Министъра на културата

ТАРИФА NO.3 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ПРИ ИЗЛЪЧВАНЕ ПО БЕЗЖИЧЕН ПЪТ И ПРЕДАВАНЕ ПО КАБЕЛ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР, одобрена със заповед № РД 09-142/20.04.2012г. от Министъра на културата

ТАРИФА NO.4 ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА АВТОРИ И ПРОДУЦЕНТИ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ЕДНОВРЕМЕННО И НЕПРОМЕНЕНО ПРЕПРЕДАВАНЕ ПО КАБЕЛ ИЛИ ДРУГО ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО НА АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТАРИФА NO.5 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ПРЕДЛАГАНЕ НА ДОСТЪП ПО БЕЗЖИЧЕН ПЪТ ИЛИ ЧРЕЗ КАБЕЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ INTERNET) ДО ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР, одобрена със заповед № РД09-105/30.03.2012г. от Министъра на културата и изменена със заповед № РД09-643/02.12 2013 г. на Министъра на културата

ТАРИФА NO.6 ЗА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ОТ РЕПЕРТОАРА НА ФИЛМАУТОР ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА КАДРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ В НОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ одобрена със заповед № РД 09-228/30.04.2015г. от Министъра на културата

 

Модели на договори между автори и продуценти

  • За сценарист
  • За режисьор
  • За оператор
  • За откупуване на на права върху литературно произведение за създаване на сценарий

 Договори за разрешаване използването  на произведения от репертоара на  ФИЛМАУТОР